The Joneses - a traditional Welsh farming family ready to explore new innovative ideas and give them a go.
Y Jonesiaid - teulu ffermio traddodiadol Gymreig yn barod i archwilio syniadau arloesol a mynd amdani.
Gwilym Jones picking Aronia berries.
Yn 2004, cymeron ni y Jonesiaid ran mewn prosiect o'r enw MENTERRA  prosiect peilot uchelgeisiol ac arloesol 3 blynedd o hyd wedi'i anelu at ddatblygu cnydau a phlanhigion newydd, yn ogystal â rhai traddodiadol a chynhenid.  Dyma lle buon ni yn treialu'r planhigion aronia.
Mae Aerona’n tarddu o’r ieithoedd Celtaidd ac fe'i ddefnyddir yn  bennaf  yn y Gymraeg.  Enw benywaidd ydi Aerona o'r gair "aeron" sy'n golygu "berry".
Once the berries have done their job flavouring the liqueur they are not discarded. They are lovingly bathed in a rich dark chocolate and transformed into a bar of pure indulgence - the perfect treat for the chocoholic. 
In 2004, we the Joneses took part in a project called MENTERRA an ambitious and innovative three-year long pilot project aiming to develop new crops and plants, as well as traditional and indigenous ones. This is where we got to trial the aronia plants.
Aerona Liqueur and our other products are all made from aronia berries, sometimes called black chokeberry, the fruit of the deciduous shrub native to eastern North America. It is sometimes used in landscapes for its creamy white flowers in late spring and colourful flame red autumn foliage contrasted with dark berries. The pea-sized, violet-black berries are harvested in autumn and have a strong, stable natural colour with a dry and sour flavour.
Aerona has its origins in Celtic languages and it is predominantly used in Welsh. Aerona is the female gender of the Welsh word aeron meaning ‘berry’.
Aronia Berries, sometimes called black chokeberry.
Hazel Jones during the bottling process, resulting in a delicious, distinctive and warming drink.
Dydy'r aeron ddim yn cael eu taflu ar ôl gwneud eu gwaith o flasu'r gwirod. Maen nhw'n cael eu trochi'n gariadus mewn siocled tywyll cyfoethog a'u trawsnewid yn far o foddhad pur - gwledd berffaith i'r siocoholig.
You must be over
18 years to purchase alcohol
from this site.
Mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed i brynu alcohol o'r wefan hon.
How Aerona came about
Sut daeth Aerona i fodolaeth
What are Aerona Products made from?
The brand name Aerona
Aerona Liqueur and Chocolate
- the perfect partnership
O beth mae Cynnyrch Aerona wedi ei wneud? 
Enw brand Aerona
Aerona Liqueur a Siocled
- y bartneriaith berffaith
Mae Aerona Liqueur ac ein cynnyrch eraill wedi ei wneud a aeron aronia, a elwir ambell waith yn “black chokeberry”, ffrwyth y llwyn collddail sy’n frodorol i ddwyrain Gogledd America.  Fe’i defnyddir weithiau wrth dirlunio oherwydd ei flodau gwyn hufennog ar ddiwedd y gwanwyn a’r dail fflamgoch lliwgar yn yr hydref sy’n gwrthgyferbynu â’r aeron tywyll.  Mae’r aeron du-fioled maint pysen yn cael eu cynaeafu yn yr hydref ac mae lliw cryf naturiol a sefydlog arnynt a’u blas yn sych a sur.
aerona logo on banner
Produced in Wales by the Joneses
Cynhyrchwyd yng Nghymru gan y Jonesiaid
Terms and Conditions
Hazel and Gwilym Jones, Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, North Wales  LL53 6LQ  T: 01766 810387
sitemap
Welsh Aronia Berry Products..
Wales The True Taste
Food & Drink Awards
Winner 2010/11
Facebook
Twitter
True Tast  - Gwir Flas Cymru Award Silver Winner 2010-11
© 2018 Aerona All rights reserved
CLICK HERE  to SIGN UP for our NEWSLETTER   - CLICIWCH YMA  i GOFRESTRU ar gyfer ein CYLCHLYTHYR
Web Design:  Pobol y We
Refund & Delivery  policies: